1C və Mühasibat

1C və Mühasibat

3.99 ман
Nəşriyyat: Şərq - Qərb nəşriyyatı
Bonus: 40 bal
Pulsuz sifariş: 400 bal
Satışda Var

Kitab - baş verə biləcək maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının 1C proqramına işlənilməsindən bəhs

edir. Müəlifin bu sahədəki çoxillik təcrübəsi-kitabın praktik gücünü artırmışdır. Praktik vəsaitin əsas

vəzifəsi müəssisədə baş vermiş (aktivlərin alışı, istehsalı, satışı, gəlir, xərc və digər) əməliyyatların

uçotunun 1C proqramında necə işlənməsini göstərməkdir.

Kitabı mühasibat sahəsində bilik və təcrübəsi olanlar istifadə edə bilərlər. Vəsaitdəki şəkillər

imkan verir ki, Siz 1C proqramını müstəqil şəkildə öyrənə biləsiniz. Mühasiblər, maliyyə menecerləri və

artıq 1C proqramının istifadəçiləri isə kitabdan stolüstü vəsait kimi istifadə edə bilərlər.

Fikrini bildir


Qiymətləndirmə Kafi           Əla