Əmək Məcəlləsi 2017

Əmək Məcəlləsi 2017

9.99 ман
Nəşriyyat: Digesta
Satışda Var

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 2017

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 01.03.2017  ci il tarixinə dək dəyişliklər əlavə olunmuşdur.

Məcəlləyə edilmiş əlavə və dəyişikliklər elə verilmişdir ki, oxucu həm qüvvədə olan redaksiyası, həm ilkin redaksiyası, həmdə əlavə və dəyişikliyin mahiyyəti ilə çox asanlıqla tanış olacaqdır.

Kitab əmək qanunvericiliyinin tətbiqi və öyrənilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət göstərən şəxslər, habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Fikrini bildir


Qiymətləndirmə Kafi           Əla

Oxşar kitablar

Əmək Məcəlləsi 2017