Sapiens Bəşəriyyətin Qısa tarixi - Yuval Noah Harari

Sapiens Bəşəriyyətin Qısa tarixi - Yuval Noah Harari

11.99 ман
Nəşriyyat: Qanun nəşriyyatı
Bonus: 119 bal
Pulsuz sifariş: 1199 bal
Satışda Var

Sapiens Bəşəriyyətin Qısa tarixi - Yuval Noah Harari

Bu əsər keçmişdəki hadisələrlə müasir problemlər arasındakı əlaqəyə işıq salır və oxucunu ətraf dünya haqqındakı bütün təsəvvürləri yenidən gözdən keçirməyə məcbur edir.

Yüz min il əvvəl Homo sapiens Yer kürəsində yaşayan ən azı altı insan növündən biri idi və ekosistemdə qorilla, yaxud meduza qədər rol oynayan əhəmiyyətsiz bir heyvan idi. Lakin təxminən 70 min il əvvəl Homo sapiens-in təfəkkür qabiliyyətində baş verən müəmmalı dəyişiklik onu yer kürəsinin ağasına və ekosistemin bəlasına çevirdi. Şüurlu insan dünyanı necə fəth edə bildi? Başqa insan növlərinin başına nə gəldi? Pul, dövlət və din nə vaxt və nə üçün meydana çıxdı? İmperiyalar necə yarandı və süqut etdi? Nə üçün, demək olar ki, bütün cəmiyyətlərdə kişi qadından üstün tutuldu? Elm və kapitalizm müasir dövrün hakim etiqadlarına necə çevrildi? Zaman keçdikcə insanlar daha xoşbəxt oldularmı? Gələcəkdə bizi nə gözləyir? Yuval Harari tarixin gedişatının insan cəmiyyətini necə forma­laşdırdığını izah edir.

Bu əsər keçmişdəki hadisələrlə müasir problemlər arasındakı əlaqəyə işıq salır və oxucunu ətraf dünya haqqındakı bütün təsəvvürləri yenidən gözdən keçirməyə məcbur edir.

Sapiens Bəşəriyyətin Qısa tarixi, Yuval Noah Harari, Sapiens Beseriyyetin Qisa tarixi, Yuval Noah Harari

Sapiens Bəşəriyyətin Qısa tarixi, Yuval Noah Harari, Sapiens Beseriyyetin Qisa tarixi, Yuval Noah Harari

Fikrini bildir


Qiymətləndirmə Kafi           Əla