Yol Hərəkəti Qaydaları

Yol Hərəkəti Qaydaları

9.59 ман
Müəllif: Ə.M.Talıbov
Nəşriyyat: Digər nəşriyyat
Satışda Var

Yol Hərəkəti qaydaları

Kitabda Yol hərəkəti haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanununa edilmiş son əlavə və dəyişikliklər əsasında hazırlanmışdır. Bu vəsait sürücülər, sürücü olmaq istəyən şəxslər və yol hərəkətinin digər iştirakçıları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vəsaitdən yol hərəkəti qaydalarını, yol nişanlarını, nişanlanma xətlərini öyrənmək məqsədilə istifadə etmək olar.

YOL HƏRƏKƏTININ TƏŞKILI  VƏ  HƏRƏKƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ƏSASLARI  FƏNLƏRİ ÜZRƏ BÜTÜN KATEQORIYALARA AİD TEST- İMTAHAN ÇALIŞMALARI.

Bu dərs vəsaiti kompleks şəkildə geniş material toplusunu özündə cəmləşdirərək yol hərəkəti qaydalarını öyrənən və sürücülük vəsiqəsini almağa hazırlaşan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vəsaitdə istənilən kateqoriyalı (''A1”, “A”, “B”, ''C”, “D”, ''BE'', “CE” və “DE'') sürücülük vəsiqəsini almaq üçün lazımlı material verilmişdir. Material həm biletlər şəklində, həm də mövzular üzrə verilmişdir. Vətəndaşların sərbəst və mükəmməl hazırlaşması məqsədi ilə vəsaitə əlavə edilmişdir:   - İmtahan çalışmalarının şərhləri;   -NV-nin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıqların siyahısı;   - ''Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi''ndən çıxarış;   - Yol nişanları, yolların nişanlanması və NV-nin tanınma nişanları;   - “Yol hərəkəti qaydaları”;   - Rüsumlar və vergilər.

Fikrini bildir


Qiymətləndirmə Kafi           Əla

Oxşar kitablar

Yol hərəkəti haqqında qanun