Ziqmund Freyd – AFORİZMLƏR

Ziqmund Freyd – AFORİZMLƏR

4.49 ман
Müəllif: Ziqmund Freyd
Nəşriyyat: Qanun Nəşriyyatı
Satışda Var

Ziqmund Freyd (1856-1939) psixoanaliz elminin banisidir. O, daha çox özünün təhtəlşüur fikir və psixoloji repressiya mexanizmi nəzəriyyələri ilə, həmçinin fikrin tədqiqi üçün psixoanalizin klinik metodunun və pasient (yaxud «analisand») və psixoanalist arasındakı dialoqa əsaslanaraq psixopatologiyanın müalicəsinin yaradıcısı kimi tanınır.
Bu kitabda Ziqmund Freydin əsərlərindən seçilmiş aforizmlər toplanıb.
Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2015, 80 səhifə
Çapa imzalanmışdır: 23.11.2015

Fikrini bildir


Qiymətləndirmə Kafi           Əla