slide 1
slide-2

Rafaello Covanyoli SPARTAK

11.49 man

R. Covanyoli məşhur italiyan yazıçısıdır. «İtaliyanın siyasi tarixi», «Pelleqrino Rossi və Roma respublikası», «Çiçeruakyo və Don Pirlone» və bir sıra başqa əsərlər onun qələminin məhsuludur. Lakin bu..

ADOLF HİTLER

10.99 man

Körkəmli insanların həyatı seriyasından növbəti kitab çapdan çıxdı. Kitabda Adolf Hitlerin həyatı XX əsr tarixinin əsas şəxsiyyəti kimi ətraflı şəkildə təsvir edilir. Ədəbiyyat və ilkin mənbələrin 20 ..

Tükənib

Atamın Dostları - Səməd Ağaoğlu

9.69 man

Atamın Dostları Səməd AğaoğluAzәrbaycan әsilli görkәmli türk yazıçısı, siyasәtçi vә dövlәt xadimi Sәmәd Ağaoğlu (1909­1982) çağdaş Türkiyәdә memuar  әdәbiyyatının görkәmli nümayәndәlәrindәn biri ..

Tükənib

Atanız Atatürk - Falih Rıfkı Atay

6.99 man

Falih Rıfkı Atayın “Atanız Atatürk” kitabı böyük türk dövlətini və xalqını məhv olmaqdan qurtaran sərkərdə və lider Mustafa Kamal Atatürkün həyat və fəaliyyəti haqqındadır. Müəllif onun yaxın silahdaş..

Azəristan ölkəsi - Vintsas Kreve

5.99 man

Bir başa sifariş üçün zəng edin: 055 259 59 72 Vintsas Kreve Şərq mifləri əsasında yazdığı, xüsusilə Azərbaycan tarixi və milli-mənəvi dəyərləri, məişəti, dini adət-ənənələri və təbiətini ustalıq..

Tükənib

Beriya

9.39 man

Stalinin ölümündən sonra Sovet İttifaqının növbəti rəhbəri Lavrenti Beriya olmalı idi, lakin Xruşşovun sui-qəsdi nəticəsində o devrildi və qətl edildi.Tarixi nöqteyi-nəzərdən Beriyanın şəxsiyyəti o va..

Tükənib

Bir cavanın dəftəri

2.99 man

“Bir Cavanın Dəftəri” 1905-ci il Azərbaycanını və oradakı mədəniyyəti daha dərindən anlamaq üçün maraqlı bir sosioloji materialdır.“Bizdən qaçmaq bizi vəhşi zənn еtmək dеməkdir. Bu da dоğrusu mənəvi ə..

Tükənib

BİRİNCİ PYOTR – N.Pavlenko

11.90 man

Kitabın təsviri :  Professor N.Pavlenkonun kitabında görkəmli dövlət xadimi F.Engelsin əsl böyük insan adlandırdığı I Pyotrun bioqrafiyası verilmişdir.Birinci Pyotrun dramatizmlə dolu, mənəvi və ..

Tükənib

Cavid haqqında xatirələr

2.99 man

Kitabda böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Hüseyn Cavidin ailə üzvlərinin - həyat yoldaşının və qızının Cavid haqqında xatirələri toplanmışdır. Bu xatirələr şairin acı taleyinin ağır anlarını bir daha yaşam..

Tükənib

ÇİNGİZ XAN

13.99 man

  Con Menin “Çingiz xan” romanını tarixi roman janrında yeni cığır, hətta novatorluq adlandırmaq olar. Yazıçı özündən əvvəl bu janrda möhtəşəm əsərlər yaradan sələf-həmkarlarından fərqli olaraq u..

Tükənib

E.V.Tarle - Napoleon

9.79 man

Tarlenin “Napoleon” romanı sənədli, tarixi mənbələrə dayanan bir əsərdir. Bu əsərdə Fransa tarixinin önəmli simalarından biri, bəlkə də məşhuru olan imperator Napoleonun uşaqlığı, gəncliyi, yetkin çağ..

Göstərilən: 1 ilə 12 arası 46 (4 Səhifə)