Komitet 300

Komitet 300

0 Fikirlər
0.20 man
Nəşriyyat: E-kitab (pdf)
Stock Tükənib

XÜLASƏ

Dünya Hökumətinin sirləri Bu kitab – dəhĢətli həqiqəti görməsi üçün bəĢəriyyətin gözünü açmağa cəhddir. «Həqiqət isə ondan ibarətdir ki, biz müstəqil ölkə və müstəqil xalq deyilik və heç vaxt da müstəqil olmamıĢıq, çünki bizi həmiĢə gözəgörünməz hökumət – «Üçyüzlər komitəsi» idarə edib», – kitabın yazarı, Böyük Britaniya Xüsusi Xidmətinin ke...