Türk dövlətləri birliyi

Türk dövlətləri birliyi

0 Fikirlər
10.49 man
Nəşriyyat: Digər Nəşriyyatı
Stock Tükənib

XÜLASƏ

Kİtab türk dünyasının taleyi ilə bağlı ən aktual problemə-Türk Dövlətləri Birliyinin yaradılması zərurətinə həsr olunub.Əsərdə bu problemin fundamental əsasları araşdırılır: türk dövlətçiliyinin genezisi, türk sivi...