Firəngistan Məktubları

Firəngistan Məktubları

0 Fikirlər
7.99 man
Nəşriyyat: Qanun Nəşriyyatı
Stock Tükənib

XÜLASƏ

Türk dünyasının böyük fikir adamı İsmayıl bəy Qaspralının (1853-1914) trilogiya şəklində qələmə alınan “Firəngistan məktubları” romanı qardaş Krım-tatar ədəbiyyatının klassik nümunələrindən biri sayılır. Əsas hissələri XIX əsr...