555 Tapmaca

555 Tapmaca

0 Fikirlər
4.69 man
Nəşriyyat: Qanun Nəşriyyatı
Stock Tükənib

XÜLASƏ

Uşaqlarda kiçik yaşlardan təfəkkür qabiliyyətinin formalaşmasında tapmacaların rolu əvəzsizdir. Tapmacalar uşaqlara ağıl, fərasət və hazırcavablıq kimi keyfiyyətlər aşılayır.
Kitabda toplanan tapmacalar...