Komitet 300

Komitet 300

0.20 man
Müəllif: Dr. John Coleman
Nəşriyyat: E-kitab (pdf)
Satışda: Tükənib

Dünya Hökumətinin sirləri Bu kitab – dəhĢətli həqiqəti görməsi üçün bəĢəriyyətin gözünü açmağa cəhddir. «Həqiqət isə ondan ibarətdir ki, biz müstəqil ölkə və müstəqil xalq deyilik və heç vaxt da müstəqil olmamıĢıq, çünki bizi həmiĢə gözəgörünməz hökumət – «Üçyüzlər komitəsi» idarə edib», – kitabın yazarı, Böyük Britaniya Xüsusi Xidmətinin keçmiĢ zabiti Con Koleman yazır. Təxribatın miqyası dəhĢətə gətirir: dövlət, maliyyə-iqtisadi, təhsil və digər ictimai institutların hamısı ələ keçirilərək sərt nəzarət altına alınıb. Üstəlik, total nəzarət təkcə ictimai miqyasda həyata keçirilməyib, həm də hər bir Ģəxsin fərdi Ģüuruna nəzarət səviyyəsinə çatdırılıb.

Fikir bildir

Qeyd: HTML ilə yazı yazmayın!
    Kafi           Əla