QARAGÖZ ƏMİ “UŞAQ PARKINDA”

QARAGÖZ ƏMİ “UŞAQ PARKINDA”

2.99 man
Müəllif: Ünver Oral
Nəşriyyat: Qanun nəşriyyat
Satışda: Tükənib

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. Səmimi olduğu üçün hamı onu çox sevir. Çünki o, necədirsə, elə də danışır və yaşayır. Bütün bu səmimiyyətinə görə o, nə qədər kasıb, işsiz-gücsüz və qaba olsa da, hamının könlündə taxt qurmağı bacarır. Adını eşidən kimi istər-istəməz dodaqlarımıza təbəssüm qonur, ürəyimiz açılır.
Onda gəlin gözü uzatmayaq. Bağışlayın, sözü uzatmayaq deyəcəkdim.Bu Qaragözə halal olsun, bizi də özünə oxşatdı. Gəlin açaq səhifələri,   oxuyaq yazılanları. Görək Qaragöz neyləyib, sözü necə söyləyib.
Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2016,
16 səh., 1000 tiraj
Çapa imzalanmışdır: 05.01.2016
Tərcümə: Sevinc Natiqqızı
Redaktor: Əziz Rzazadə
Korrektor: Ceyran Abbasova
 ISBN   978-9952-36-163-6

Fikir bildir

Qeyd: HTML ilə yazı yazmayın!
    Kafi           Əla