Türk dövlətləri birliyi

Türk dövlətləri birliyi

10.49 man
Nəşriyyat: Digər Nəşriyyatı
Satışda: Tükənib
Kİtab türk dünyasının taleyi ilə bağlı ən aktual problemə-Türk Dövlətləri Birliyinin yaradılması zərurətinə həsr olunub.Əsərdə bu problemin fundamental əsasları araşdırılır: türk dövlətçiliyinin genezisi, türk sivilizasiyanın, türk siyasi mədəniyyətinin dərin qatları,ümumtürk birliyi ideyasının tarixi təkamülü, türkçülüyün mahiyyəti, dünya mədəniyyətinin  , Avrasiyanın "Türk konsensusu" yeni yanaşma konteksində təhili edir.Müəllif müstəqil türk dövlətlərinin siyasi liderlərinin mövqeyinə söykənərək, Türk  dövlətləri birliyinin  təşəkkül şərtlərini ümumtürk strategiyasının başlıca  məqsədlərini müəyyənləşdirməyə müstəqil türk dövlətləri arasında kı bu müttəfiqliyin ideologiyasını konseptuallşdırmağa türkgeosiyasi regionunun  türk geosisteeminə , türk geosiyasi  sisteminin də öz növbəsində türk dövlətləri birliyinə  transformasiyanın qanunauyğunluğunu açmağa çalışır.

Fikir bildir

Qeyd: HTML ilə yazı yazmayın!
    Kafi           Əla