Atamın Dostları - Səməd Ağaoğlu

9.69 man

Atamın Dostları Səməd AğaoğluAzәrbaycan әsilli görkәmli türk yazıçısı, siyasәtçi vә dövlәt xadimi Sәmәd Ağaoğlu (1909­1982) çağdaş Türkiyәdә memuar  әdәbiyyatının görkәmli nümayәndәlәrindәn biri ..

Atanız Atatürk - Falih Rıfkı Atay

6.99 man

Falih Rıfkı Atayın “Atanız Atatürk” kitabı böyük türk dövlətini və xalqını məhv olmaqdan qurtaran sərkərdə və lider Mustafa Kamal Atatürkün həyat və fəaliyyəti haqqındadır. Müəllif onun yaxın silahdaş..

Azəristan ölkəsi - Vintsas Kreve

5.99 man

Bir başa sifariş üçün zəng edin: 055 259 59 72 Vintsas Kreve Şərq mifləri əsasında yazdığı, xüsusilə Azərbaycan tarixi və milli-mənəvi dəyərləri, məişəti, dini adət-ənənələri və təbiətini ustalıq..

Beriya

9.39 man

Stalinin ölümündən sonra Sovet İttifaqının növbəti rəhbəri Lavrenti Beriya olmalı idi, lakin Xruşşovun sui-qəsdi nəticəsində o devrildi və qətl edildi.Tarixi nöqteyi-nəzərdən Beriyanın şəxsiyyəti o va..

Bir cavanın dəftəri

2.99 man

“Bir Cavanın Dəftəri” 1905-ci il Azərbaycanını və oradakı mədəniyyəti daha dərindən anlamaq üçün maraqlı bir sosioloji materialdır.“Bizdən qaçmaq bizi vəhşi zənn еtmək dеməkdir. Bu da dоğrusu mənəvi ə..

BİRİNCİ PYOTR – N.Pavlenko

11.90 man

Kitabın təsviri :  Professor N.Pavlenkonun kitabında görkəmli dövlət xadimi F.Engelsin əsl böyük insan adlandırdığı I Pyotrun bioqrafiyası verilmişdir.Birinci Pyotrun dramatizmlə dolu, mənəvi və ..

Cavid haqqında xatirələr

2.99 man

Kitabda böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Hüseyn Cavidin ailə üzvlərinin - həyat yoldaşının və qızının Cavid haqqında xatirələri toplanmışdır. Bu xatirələr şairin acı taleyinin ağır anlarını bir daha yaşam..

ÇİNGİZ XAN

13.99 man

  Con Menin “Çingiz xan” romanını tarixi roman janrında yeni cığır, hətta novatorluq adlandırmaq olar. Yazıçı özündən əvvəl bu janrda möhtəşəm əsərlər yaradan sələf-həmkarlarından fərqli olaraq u..

E.V.Tarle - Napoleon

9.79 man

Tarlenin “Napoleon” romanı sənədli, tarixi mənbələrə dayanan bir əsərdir. Bu əsərdə Fransa tarixinin önəmli simalarından biri, bəlkə də məşhuru olan imperator Napoleonun uşaqlığı, gəncliyi, yetkin çağ..

Georq Ebers Kleopatra

7.89 man

Georq Ebers (1837-1898) tanınmış misirşünas və məşhur romançıdır. Ebers Misiri yaxşı tanıyır, onun mədəni və arxeoloji irsini öyrənirdi. Tanınmış alimin elmi karyerasının ortasında Qədim Misirin həyat..

Gənc Stalin

13.80 man

Gənc Stalin - Saymon Sebaq Montefiore Bir başa sifariş üçün zəng edin: 050 290 50 05Amansız çar rejiminin təhlükəsizlik sisteminə yol tapa bilən bacarıqlı casus, cəsur inqilabçı, müdrik siya..

Hikmət Nazimlə son söhbət Vera Tulyakova

6.40 man

Bu memuar deyil , ölmüş ərlə aparılan əsl söhbətdir . Vera Tulyakova bu söhbətlə “ilk öncə dərd-qəmdən xilas olmuş, sonra isə bu onun “həyatının gizli işinə” çevrilmişdir (Andrey Dimitryev). Otuz yaşı..

Göstərilən: 1 ilə 12 arası 46 (4 Səhifə)